ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 تکنولوژی مدل‎سازی در سیستم‎های تولیدی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی آسیه ریاحی 82883914
2 بهینه‏یابی، مهندسی و انفورماتیک سیستم‎های سلامت مهندسی صنایع آسیه ریاحی 82883914
3 اتوماسیون و سیستم‏‎های هوشمند سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی آسیه ریاحی 3914
4 مهندسی و مدیریت کیفیت مدیریت سیستم و بهره‌وری آسیه ریاحی 3914
5 محاسبات در مقیاس بزرگ مدیریت سیستم و بهره‌وری آسیه ریاحی 82883914
6 محاسبات در مقیاس بزرگ مهندسی صنایع آسیه ریاحی 82883914
7 تکنولوژی مدل‎سازی در سیستم‎های تولیدی مهندسی صنایع آسیه ریاحی 82883914
8 اتوماسیون و سیستم‏‎های هوشمند مهندسی فناوری اطلاعات آسیه ریاحی 82883941