•  مدیریت سیستم و بهره‌وری
    مدیر گروه
    دکتر بختیار استادی

آمار و اطلاعات

گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری بعنوان یکی از گرایش‌های رشته مهندسی صنایع در سال 1377 در دانشگاه تربیت مدرس با هدف تربیت مدیران برای صنایع کشور از طریق آموزش علوم و فنون مهندسی صنایع و مدیریت تشکیل گردید. این گروه در حال حاضر دارای دو رشته تحصیلی مدیریت مهندسی (Engineering Management) و مهندسی مالی (Financial Engineering) است.

رشته مدیریت مهندسی
رشته مدیریت مهندسی (Engineering Management)

رشته مدیریت مهندسی در دانشگاه تربیت مدرس از سال 1395 باتغییر عنوان رشته مدیریت سیستم و بهره‌وری تأسیس شده است. هدف از ايجاد اين رشته، آموزش مهندسینی است که با بهره‌گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی و تجاری در سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع پرداخته و در حوزه‌های مهندسی و فناوری و خدماتی فعالیت نمایند. دانش آموختگان این رشته درصنایع تولیدی و بخش‌های مهندسی و صنایع خدماتی مشغول به کار می‌شوند.

رشته مهندسی مالی
رشته مهندسی مالی (Financial Engineering)

رشته مهندسی مالی از سال 1391 بعنوان یکی از رشته‌های گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری تأسیس شده است. رشته مهندسی مالی شاخه‌ای بین رشته‌ای از علم است که از تئوری مدرن مالی ، روش‌های مهندسی ، ابزارهای ریاضی و کاربردهای برنامه نویسی شکل گرفته است. این رشته هم چنین بعنوان کاربرد روش های تکنیکال ، بخصوص از ریاضیات مالی و مالی محاسباتی ، در کاربردهای مالی در دنیای امروز تعریف شده است که هدف آن استفاده از فناوری های محاسباتی در جهت افزایش بهره‌وری در بازارهای مالی، بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهای کاهش ریسک می‌باشد. دانش آموختگان این رشته در مؤسسات مالی و پولی مثل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و در بورس اوراق بهادار ودر مؤسسات خدماتی و مشاوره‌ای مشغول به کار می‌شوند.

زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت‌علمی
نام عضو هيأت علمی رشته و گرايش مرتبه علمی زمينه‌های تحقيقاتی
دکترمحمد اقدسی مهندسی صنایع دانشیار مهندسی مجدد فرآيند‌ها و تحولات سازمانی ((BPR  BPMS, BPM,/طراحی سازمان/مديريت دانش
دکتر رضا برادران کاظم زاده مهندسی صنایع دانشیار مهندسی و مدیریت کیفیت/مديريت زنجيره تأمين- مديرت عمليات/قابلیت اعتماد و پایایی سیستم‌ها/داده‌های بزرگ/سیستم‌های سلامت
دكتر فریماه مخاطب رفيعی مهندسی صنايع، مهندسی مالی دانشیار سرمايه‌گذاری و مديريت ريسك مالی و اعتباری/برنامه‌ريزی توليد و زنجيره تأمين
دکتربختیار استادی مهندسی صنایع استادیار مدیریت و مهندسی هزینه در سیستم‌های تولید وبنگاه‌های اقتصادی با تمرکز بیشتر بر رویکردهای كاهش هزينه، هزینه‌یابی ABC و COQ و .../مدیریت قابلیت اعتماد و قابليت اطمينان/فنون و تکنیک‌های تحلیلی در مدیریت بازار یابی و مدیریت ریسک در کسب و کار/مدیریت  و مهندسی کیفیت/قابلیت‌های سازمانی
دکتر محمد رستگار مهندسی صنايع، مهندسی مالی استادیار طراحی و قيمت‌گذاری ابزارها و مشتقات مالی/مديريت و تحليل ريسك‌های مالی و بانكی، ريسك سيستمی، ريسك اعتباری، ريسك عملياتی و .../مدل سازی و شبيه‌سازی بازارهای مالی، مدل‌های عامل محور، يادگيری چند عاملی/اقتصاد مالی

 

اخبار

access deny [1368]