تاریخچه

گروه مهندسی صنايع از اولين گروه‌های تشکيل دهنده دانشکده مهندسی دانشگاه تربيت مدرس بود که در سال 1363 با پذيرش 5 نفر دانشجو در سطح کارشناسی ارشد مهندسی صنايع اولين دوره تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع در ايران را راه اندازی کرد. در مدت کوتاهی پس از تأسیس، گروه مهندسی صنايع در راستای سياست توسعه‌ای دانشگاه به بخش مهندسی صنايع با سه گروه مهندسی صنايع، مديريت سيستم و بهره وری، و مهندسی سيستم های اقتصادی - اجتماعی ارتقاء يافت. گروه مهندسی فناوری اطلاعات نیز بعداً به گروه‌های بخش اضافه شد. در سال 1368، اولين دوره دکترای مهندسی صنايع کشور توسط بخش مهندسی صنايع با پذيرش 2 دانشجو آغاز گرديد و اولين مدرک دکترای مهندسی صنايع کشور در سال 1375 داده شد. از آن تاریخ تاکنون، حدود 1000 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد و 100 دانش‌آموخته دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شده‌اند که به مناصبی چون عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، و نیز مدیریت ارشد بنگاه‌های صنعتی و خدماتی وزارت، معاونت وزارت، نمایندگی مجلس، ریاست دانشگاه، ریاست دانشکده، عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، و نیز مدیریت ارشد بنگاه‌های صنعتی و خدماتی دست یافته‌اند. در سال 1394 بر اساس توانمندی ها و دستاوردهای بخش مهندسی صنایع، هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس با ارتقای سازمانی آن به دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها موافقت نمود و بدین ترتیب زمینه برای رشد هرچه بیشتر این واحد علمی فراهم‌تر شد.
دانشکده مهندسی صنايع و سیستم‌ها در حال حاضر با برخورداری از 20 استاد مجرب تمام وقت با تخصص‌های مختلف در قالب 4 گروه آموزشی رشته های زیر را ارائه می دهد:

 • بهینه‌سازی سیستم‌ها (کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مدیریت مهندسی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی سيستم‌های اقتصادی - اجتماعی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی فناوری اطلاعات (کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مهندسی مالی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی سیستم‌های سلامت (کارشناسی ارشد)
 • سامانه‌های شبکه‌ای (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی حمل و نقل (کارشناسی ارشد)

ضمناً رشته مهندسى لجستيك و زنجيره تأمين نیز در حال راه اندازی می‌باشد.
دانشکده مهندسی صنايع و سیستم‌ها در حال حاضر دارای حدود 300 متر مربع فضای پژوهشی در قالب 7 آزمايشگاه تحقيقاتی است. همچنين يك سايت كامپيوتر اختصاصی با اينترنت سريع (علاوه بر سايت های كامپيوتر دانشكده و دانشگاه) نيازهای دانشجويان را برآورده می نمايد.
آزمايشگاه هاى كنونى دانشکده مهندسی صنايع و سیستم‌ها عبارتند از:

 • تكنولوژی مدل‌سازی در سيستم‌های توليدی (روباتیک و اتوماسیون)
 • تكنولوژی اطلاعات
 • سيستم‌های سلامت
 • مهندسی و مديريت كيفيت
 • محاسبات در مقياس بزرگ
 • شبيه‌سازی
 • برنامه‌ريزی حمل و نقل
چشم انداز، اهداف و ماموريت‌ها

چشم انداز دانشكده مهندسی صنايع و سيستم‌ها بدين صورت تبيين می شود: دانشكده مهندسی صنايع و سيستم‌ها متشكل از گروههای آموزشی مهندسی صنايع است با تاكيد بر آموزش‌های پيشرفته در زمينه های مختلف مهندسی صنايع و تجزيه وتحليل سيستمهای گوناگون صنعتی، اقتصادی - اجتماعی می‌باشد. هدف دانشكده مهندسی صنايع و سيستم‌ها آن تربيت متخصصينی است كه با بهره گيری از آموخته ها و دانش‌های مهندسی توانا به شناخت و ارائه سيستم‌های متشكل از انسان، مواد و ماشين باشند.
بر اين اساس دانش آموختگان اين دانشكده دارای مهارت‌های زير خواهند بود:

 • كشف و بررسی مشكلات وزارتخانه ها، سازمان‌های ستادی و نظام‌های صنعتی
 • جستجوی ارتباط منطقی بين اجزای سيستم‌های توليدی و غيرتوليدی
 • برنامه‌ريزی و ارائه مدل جهت كسب بهترين بازدهی از كاركرد سيستم‌ها
 • كنترل سيستم‌ها جهت پيگيری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهايی
 • برنامه‌ريزی و شركت در اجرای پروژهای تحقيقاتی - صنعتی كشور

مأموريت اصلی دانشكده مهندسی صنايع و سيستم‌های دانشگاه تربيت مدرس ايجاد مجموعه ای هماهنگ از فعاليت‌های پژوهشی و آموزشی است كه در بالاترين سطوح علمی موجب ارتقای روزافزون اساتيد در سطح جهانی و دستيابی دانشجويان به آثار علمی در زمينه مهندسی صنايع و توانايی آنان در بررسی متون پژوهشی، ايجاد نوآوری و خلاقيت و هم چنين كمك به پيشرفت و گسترش مرزهای دانش و مهم تر از همه سرآمدی در اين رشته از علوم مهندسی گردد.

راهبردهای اساسی دانشكده مهندسی صنايع و سيستم‌ها به شرح زير برشمرده می‌شوند:

 1. تقويت رشد و تنوع
 2. سرآمدی علمی
 3. ارتباط تنگاتنگ با جامعه و صنعت
 4. همكاری‌های ملی و بين‌المللی
 5. بكارگيری فناوری اطلاعات
 6. توسعه زيرساخت‌ها و منابع انسانی
 7. كسب افتخار
 8. پايداری مالی
 9. پاسخگو بودن
سيستم مديريت مشارکتی

جهت پياده‌سازی و تداوم موفقيت‌آميز راهبردهای اساسی دانشکده، مدل مديريت مشاركتی به‌کار گرفته شده است. مديريت مشارکتی شيوه‌ای مديريتی است که مشخصه آن کاربری فراوان روش تصميم‌گيری گروهی است و طی آن به هر يک از افراد فرصت گسترده‌ای داده می شود تا در کار خود از صلاحيت فردی استفاده کنند. اين شيوه در تقابل کامل با شيوه مديريت خودکامانه قرار دارد. مشارکت يک درگيری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعيت‌های گروهی است که آنان را بر می‌انگيزد تا برای دستيابی به هدف های گروهی همديگر را ياری دهند و در مسئوليت کار شريک شوند. مديريت مشارکتی يا نظام مشارکت بسيار وسيع و گسترده است و در آن سه انديشه مهم نهفته است: 1- درگير شدن، 2- ياری دادن، و 3- پذيرش مسئوليت. با اين پيش فرض، مشارکت يعنی فرآيند درگيری کارکنان در تصميم های سازمان که ممکن است در ابعاد مختلف شکل گيرد و اين ابعاد شامل حدود درجه، قلمرو، شکل، سطح و پايه مشارکت است.
فرآيندهای مختلف و متعددی در دانشکده مهندسی صنايع و سیستم‌ها به صورت مديريت مشاركتی اجرا مي‌شوند كه عناوین آنها به شرح زیر هستند: خدمات پژوهشی، خدمات آموزشی، امور آموزشی و پژوهشی دكتری، ساماندهی و تجهيز آزمايشگاه‌ها، امور تعامل با صنعت، امور تعامل با دانش‌آموختگان، اطلاع رسانی علمی - پژوهشی، جذب و سازماندهی حمايت مالی، مديريت وب سايت و شبکه‌های مجازی، چاپ و انتشارات، و ارتقاء كيفی گروه.

دستاوردهای دانشکده

مهم ترين دستاوردهايی كه از زمان تاسيس توسط دانشکده مهندسی صنايع و سیستم‌ها صورت گرفته را می توان به طور خلاصه به صورت ذيل بر شمرد:

 • ‌ مشاركت فعال در هيئت مديره انجمن مهندسى صنايع ايران (رياست، نايب رياست، و دبيرى).
 • ‌ رياست كميته تخصصى مهندسى صنايع در شوراى عالى برنامه ريزى وزارت علوم (از سال 1373 تاكنون).
 • ‌ تدوين اكثر دروس دوره های كارشناسی‌ارشد و دكتری گروه‌های مهندسی صنايع كشور در شورای عالی برنامه‌ريزی وزارت علوم توسط اعضای هيأت علمی با سابقه دانشکده.
 • ‌ نقش فعال و تعيين كننده اعضای دانشکده در انجمن های علمی مرتبط با مهندسی صنايع (مانند انجمن مهندسی صنايع ايران، انجمن لجستيك ايران، فناوری اطلاعات و غيره) و شوراهای تخصصی مربوط به آنان.
 • ‌ ارتباط قوی با اركان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری توسط اساتيد دانشکده.
 • ‌ تأسيس و رياست پژوهشكده فناوری اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس.
 • ‌ تأسيس و رياست دفتر تعالى سازمانى دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه تربيت مدرس.
 • ‌ همكارى در تدوين برنامه استراتژيك چند وزارتخانه (امور خارجه، كار و امور اجتماعى، تعاون، معادن و فلزات).
 • ‌ تدوین، توسعه و پياده‌سازی فرآيندهای كيفی و استراتژی در سطح دانشكده فنی و مهندسی و دانشگاه تربيت مدرس از قبيل مديريت مشاركتي، مديريت استراتژيك، تعالی سازمانی، ارزيابی درونی، EFQM، و غيره.
 • ‌ دريافت جايزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در آموزش عالی توسط دانشكده فنی و مهندسی تربيت مدرس با كمك و پشتيبانی اعضای هيأت علمی مهندسی صنایع.
 • ‌ كسب جوايز جشنواره خوارزمی توسط اساتيد دانشکده.
 • ‌ ااحراز عضويت هيأت علمی دانشگاه های معتبر كشور و موقعيت های شغلی بالا توسط دانش آموختگان دانشکده.
 • ‌ كسب كرسی هيأت علمی دانشگاه های بين المللی و مناصب مهندسی و مديريتی خارجی توسط تعدادی از دانش آموختگان دانشکده.
 • ‌ پيشتاز بودن در ايجاد ارتباط با دانشگاه‌های بين‌المللی معتبر كه منجر به راه‌اندازى رشته بازاريابى و تجارت الكترونيك (e-commerce) به صورت مشترك با دانشگاه Lulea سوئد گرديد.
 • ‌ كسب رتبه اول در ميزان پذيرش و تربيت دانشجويان خارجی در دانشگاه با جذب دانشجويان خارجى از كشورهاى هندوستان، لبنان، يمن، سوريه، آلبانى و اسپانيا.
 • ‌ پيشتاز بودن در ارائه آموزش‌های نوين و مجازی در دانشگاه با راه اندازى دوره هاى آموزش مجازى برای رشته های مديريت سيستم و بهره‌وری و مهندسى فناوری اطلاعات.
 • ‌ کسب رتبه های بالا در سطح دانشگاه در جذب منابع خارجی و انجام طرح های پژوهشی.
ساختار سازمانی
آمار و اطلاعات