آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آمهندسی و مدیریت کیفیت رضا برادران كاظم زاده آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 353 3914
بهینه‏یابی، مهندسی و انفورماتیک سیستم‎های سلامت محمدمهدی سپهری آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 556 3914
تکنولوژی مدل‎سازی در سیستم‎های تولیدی الیپس مسیحی آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 557 3914
محاسبات در مقیاس بزرگ سید حسام الدین ذگردی آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 354 3914