آزمایشگاه‌ها


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن مکان
1 شبيه‌سازی پيشرفته دکتر حمیدرضا اسکندری | دکتر عیسی نخعی 4936 بلوک 3، ط1، جنب بوفه دانشکده
2 روباتيك و اتوماسيون دکتر الیپس مسیحی | دکتر نسیم نهاوندی 4939 بلوک 3، طبقه 5، اتاق 557