آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
اتوماسیون و سیستم‏‎های هوشمند محمدرضا امین ناصری آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 555 3914
تکنولوژی مدل‎سازی در سیستم‎های تولیدی نسیم نهاوندی آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 557 3914