آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه محاسبات در مقیاس بزرگ محمد اقدسی آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 354 3914
آزمایشگاه مهندسی و مدیریت کیفیت رضا برادران كاظم زاده آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 353 3914