متن کامل خبر


 
نشست های هم اندیشی استادان:تجربه های دعا خواندن و اندیشه کردن از دیدگاه یک مهندس صنایع

خلاصه خبر: کمیته فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار میکند: صحیفه ی سجادیه (تجربه های دعا خواندن و اندیشه کردن از دیدگاه یک مهندس صنایع)

کمیته فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار میکند:

نشست های هم اندیشی استادان با موضوع: تجربه های دعا خواندن و اندیشه کردن از دیدگاه یک مهندس صنایع، در اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی واقع در طبقه منفی یک، روز دوشنبه مورخ 96/09/27 ساعت 8:30 الی 9:30 برگزار می گردد.

برای نام نویسی لطفاً نام خود را به نشانی زیر ارسال فرمایید:
ise.tmu.hamandishi@gmail.com

25 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1268