زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
امیر البدوی مهندسی فناوری اطلاعات استاد مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی - علم داده های بزرگ Data Science)) - مدل های کمی در برنامه ریزی استراتژی - مدل های محاسباتی ارزش طول عمر مشتریان - اکوسیستم نوآوری - یادگیری سازمانی و تحول - تحلیل شبکه های پیچیده در فضای مجازی - مدیریت تغییر
مهرداد کارگری مهندسی فناوری اطلاعات استادیار مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی - بهینه سازی و تصمیم گیری سیستمها - تحلیل و پیش بینی و مدل سازی در حوزهای (سلامت ، بانك داری ، صنعت ، حمل و نقل و كسب و كار) الكترونیكی - شبکه ( Network) وکاربرد IoT در برنامه ریزی حمل و نقل و زنجیره تامین SCM - داده کاوی و كاوش دادگان انبوه و رایانش ابر -
بابک تیمورپور مهندسی فناوری اطلاعات استادیار مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی - تحلیل شبکه های اجتماعی - متن کاوی - علم داده و بهینه سازی - بایو انفورماتیک
غلامعلی منتظر مهندسی فناوری اطلاعات دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی - طراحی سامانه های اطلاعاتی (یادگیری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی ) - تحلیل هوشمند اطلاعات زیستی (بیوانفورماتیک ) - روش های نرم رایانش ( هوش مصنوعی) در علوم داده - سیستم های امنیت نرم(Soft Security) - سیستمهای جویش اطلاعات متنی و تصویری(Search Engine) - شناسایی الگو ویادگیری ماشینی