زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا امین ناصری مهندسی صنایع دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدل‌های برنامه‌ریزی انرژی و حمل و نقل - هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی مصنوعی 1- برنامه‌ریزی تولید و زمان‌بندی 2- الگوریتمهای فرا ابتکاری 3- مدلهای پیش بینی
محمد اقدسی مهندسی صنایع دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مهندسی مجدد فرآیند‌ها و مدیریت تحولات سازمانی ((BPR BPMS, BPM 1- طراحی سازمان 2- مدیریت دانش فرآیند محور 3- سیستم های مدیریت دانش
سیدکمال چهارسوقی مهندسی صنایع دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1- مدیریت زنجیره تأمین 2- سیستمهای تولیدی پیشرفته 3- مهندسی سیستمها 4-مدیریت منابع اطلاعاتی 1- سیستمهای جامع اطلاعاتی 2- مدیریت استراتژیک 3–استراتژهای بازاریابی بین الملل
محمدمهدی سپهری مهندسی صنایع استاد مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهینه یابی ، مهندسی و انفورماتیک سیستم‌های سلامت: سلامت همراه، سلامت الکترونیک،SMAC 1- مهندسی سیستم‌های سلامت؛ 2-Health Information Exchange, Content Delivery Network 3- سیستم‌ها و مدل‌های شبکه؛ 4- واکافت داده (Data Analytics)
غلامعلی منتظر مهندسی برق- فناوری اطلاعات دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1- طراحی سامانه های اطلاعاتی (یادگیری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی،دولت الکترونیکی) 2- بیوانفورماتیک زیستی 3- طراحی سیستمهای جویش (Search Engine)اطلاعات تصویری و صوتی 4- روش های هوش مصنوعی در داده کاوی 1-سیستم های امنیت نرم(Soft Security) 2- روشهای هوشمند در تصمیم گیری 3-سیستمهای هوشمند حمل ونقل(ITS) 4- شناسایی الگو ویادگیری ماشینی
بابک تیمورپور مهندسی صنایع – مدیریت فناوری اطلاعات استادیار مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی - تحلیل شبکه های اجتماعی، - متن کاوی - داده کاوی - هوش تجاری
امیر البدوی مهندسی صنایع استاد مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1-داده های بزرگ Data Science)) 2- مدل های کمی در برنامه ریزی استراتژی 3- مدیریت تغییر 4- مدل های محاسباتی ارزش طول عمر مشتریان 5- تحلیل داده های بزرگ 1-یادگیری سازمانی و تحول 2- تحلیل شبکه های پیچیده در فضای مجازی 3- طراحی سازمان‌های سرآمد
مهرداد کارگری مهندسی صنایع استادیار مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی 1. بهینه سازی و تصمیم گیری 2. سلامت الکترونیک e-Health 3. شبکه Network و برنامه ریزی حمل و نقل و زنجیره تامین SCM بااستفاده از کاربردهایIT 4. کاوش دادگان انبوه و رایانش ابری 5. حوزه های فناوری اطلاعات و سیستمهای کاربردی 6. کسب کار و کاربردهایIT (e-busi مدل سازی شبکه – زنجیره تامین مباحث مدیریت داده ها و کشف دانش Data mining