زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا امین ناصری مهندسی صنایع دانشیار مهندسی صنایع - مدل‌های برنامه‌ریزی انرژی و حمل و نقل - هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی مصنوعی 1- برنامه‌ریزی تولیدو زمان‌بندی 2- الگوریتمهای فرا ابتکاری 3- مدلهای پیش بینی
امیر البدوی مهندسی صنایع استاد مهندسی صنایع 1- مدل های کمی در برنامه ریزی استراتژی 2- مدیریت تغییر 3- مدل های محاسباتی ارزش طول عمر مشتریان 4- تحلیل داده های بزرگ 1- یادگیری سازمانی و تحول 2- تحلیل شبکه های پیچیده در فضای مجازی 3- طراحی سازمان‌های سرآمد
سیدکمال چهارسوقی مهندسی صنایع دانشیار مهندسی صنایع 1- مدیریت زنجیره تأمین 2- سیستمهای تولیدی پیشرفته 3- مهندسی سیستمها 4-مدیریت منابع اطلاعاتی 1- سیستمهای جامع اطلاعاتی 2- مدیریت استراتژیک 3–استراتژهای بازاریابی بین الملل
الیپس مسیحی مهندسی صنایع استادیار مهندسی صنایع مسیریابی و برنامه ریزی حرکت در سیستم‌های ساخت و تولید كاربردهای هوش مصنوعی و بهینه‌سازی ترکیبی و فرا ابتکاری
سیدحسام الدین ذگردی مهندسی صنایع دانشیار مهندسی صنایع 1- برنامه ریزی تولید و زمانبندی خطوط تولید 2- زنجیره تأمین (اختلال و ریسک) 3- مکان یابی و چیدمان بهره‌وری و كیفیت
نسیم نهاوندی مهندسی صنایع دانشیار مهندسی صنایع 1- مدیریت جریان مواد در سیستم های تولیدی 2- تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه 3– سیستم دینامیک 4- زنجیره تأمین 5- ارزیابی عملکرد - شبیه سازی - كارایی و بهره‌وری
رضا برادران کاظم زاده مهندسی صنایع دانشیار مهندسی صنایع 1- مهندسی و مدیریت کیفیت 2- مدیریت زنجیره تأمین 3- قابلیت اعتماد و پایایی سیستم ها 4- مدیرت عملیات مهندسی سلامت
محمد اقدسی مهندسی صنایع دانشیار مهندسی صنایع مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مهندسی مجدد فرآیند‌ها و مدیریت تحولات سازمانی ((BPR BPMS, BPM 1- طراحی سازمان 2- مدیریت دانش فرآیند محور 3- سیستم های مدیریت دانش
محمدمهدی سپهری مهندسی صنایع استاد مهندسی صنایع بهینه یابی، مهندسی و انفورماتیک سیستم‌های سلامت 1- مهندسی سیستم‌های سلامت؛ 2- سلامت همراه؛ 3- سیستم‌ها و مدل‌های شبکه؛ 4- واکافت داده (Data Analytics): شبكه اجتماعی، متن، پایگاه داده.
پرستو محمدی اقتصاد صنعتی استادیار مهندسی صنایع مدل‌سازی بانكداری اسلامی تأمین مالی و سازماندهی شرکت‌های دانش بنیان نظام ملی نوآوری
بختیار استادی مهندسی صنایع استادیار مهندسی صنایع 1- مدیریت و مهندسی کیفیت 2- مهندسی قابلیت اطمینان / مدیریت قابلیت اعتماد 3- مهندسی فرآیند، ساختار، قابلیت ها و تعالی سازمانی 4- تکنیک های کمی و تحلیلی در بازاریابی 1- تکنیک های کمی و تحلیلیریسک در کسب و کار 2- مدیریت هزینه در سیستم های تولید و بنگاه های اقتصادی با تمرکز بیشتر بر رویکردهای هزینه یابی ABC، COQ و ...
مجید شیخ محمدی مهندسی صنایع- مهندسی طراحی سیستمها استادیار مهندسی صنایع 1- تجزیه تحلیل تصمیم‌گیری 2- طراحی استراتژی بر اساس نظریه بازیها 3- ریاضیات و مهندسی مالی - مهندسی سازمان و سیستم‌های اجتماعی - برنامه‌ریزی استراتژیك و مدلهای کسب و کار - System of systems
فریماه مخاطب رفیعی مهندسی صنایع، مهندسی مالی دانشیار مهندسی صنایع 1- مدیریت دارایی و مدلسازی برای مدیریت سرمایه گذاری 2- مدیریت ریسک های مالی و اعتباری 3- مدیریت مالی بنگاه شامل بودجه ریزی سرمایه و ساختار آن 1- برنامه‌ریزی و مدیریت تولید 2- مدیریت زنجیرة تأمین 3- حسابداری مدیران و بودجه ریزی در صنایع 4- مدیریت عملکرد و تأثیر آن بر افزایش بهره‌وری 5- (کاربرد روش های متاهیوریستیک در هر یک از زمینه های فوق)
مهرداد کارگری مهندسی صنایع استادیار مهندسی صنایع 1. بهینه سازی و تصمیم گیری 2. سلامت الکترونیک e-Health 3. شبکه Network و برنامه ریزی حمل و نقل و زنجیره تامین SCM بااستفاده از کاربردهایIT 4. کاوش دادگان انبوه و رایانش ابری 5. حوزه های فناوری اطلاعات و سیستمهای کاربردی 6. کسب کار و کاربردهایIT(e-busine مدل سازی شبکه – زنجیره تامین مباحث مدیریت داده ها و کشف دانش Data mining
علی حسین زاده کاشان مهندسی صنایع استادیار مهندسی صنایع - مدلسازی ریاضی و بهینه سازی ترکیبی با تمرکز بر حوزه های مهندسی لجستیک و شبکه تامین، مدیریت درآمد و قیمت گذاری، زمانبندی عملیات، و مدیریت وارانتی - هوش محاسباتی و توسعه الگوریتمهای ملهم از طبیعت برای حل مسایل بهینه سازی در مهندسی - بهینه سازی تصادفی و کاربرد مدلهای احتمالی در تصمیم گیری - بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی
سمیه سادات مهندسی صنایع استادیار مهندسی صنایع مهندسی سیستم های سلامت تحلیل پویایی سیستم ها(system Dynamics) - مدل سازی داده محور(Data-Driven Modeling)