متن کامل خبر


 
دفاعیات تیرماه 1396

خلاصه خبر:

 1. عنوان : بررسي تاثير تركيبات شيميايي موجود در روان كننده ها بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن ها با استفاده از روش هاي اسپكتروسكوپي ,كروماتوگرافي و كمومتريكس
  استاد راهنما: دکتر احمد مانی
  استاد مشاور : دکتر یداله یمینی
  نام دانشجو: سمانه احسانی
  مقطع : کارشناسی ارشد
  رشته :شیمی تجزیه
  تاریخ دفاع: 21/4/96 ساعت 11
 2. عنوان :افزايش جذب اپتيكي نانو ساختارهاي اكسيد فلزي با استفاده از آرايه هاي پلاسموني جهت تجزيه ي فوتو الكتروشيميايي آب
  استاد راهنما: دکتراحمد مشاعی
  استاد مشاور : دکتر جمشید حسن زاده ودکتر جهاندار رمضانی
  نام دانشجو: بهروز افتخاری نیا
  مقطع : دکتری
  رشته :فیزیک اتمی ومولکولی
  تاریخ دفاع: 17/4/96
 3. عنوان: بررسي پارامترهاي مختلف موثر بر كيفييت ساختاري پروسكايتهاي هالوژني و تأثير آنها بر عملكرد سلولهاي خورشيدي پروسكايتي
  استاد راهنما: دکتر احمدمشاعی
  نام دانشجو: نسیم محمدیان
  مقطع : دکتری
  رشته :فیزیک اتمی ومولکولی
  تاریخ دفاع: 17/4/96
 4. عنوان:ساخت لایه نازک الماس بر سطح زیر لایه استیل وبررسی برخی عوامل موثر بر آن
  استاد راهنما: دکتر رسول ملک فر
  نام دانشجو: حمید مطهری
  مقطع :دکتری
  رشته :فیزیک اتمی ومولکولی
  تاریخ دفاع: 14/4/96
  ساعت : 10صبح
 5. عنوان:سنتز وبررسي تاثير متقابل ساختار مغناطيسي - اپتيكي نانو ذرات كامپوزيتي Mn1-xZnxFe2O4/MWCNT
  استاد راهنما: دکتر احمد یزدانی
  نام دانشجو: امیر عباسی
  مقطع : کارشناسی ارشد
  رشته :فیزیک حالت جامد
  تاریخ دفاع: 14/4/96
  ساعت: 9 صبح
 6. عنوان: سنتز، پليمرهاي هادي محلول براي تهيه فيلم هاي نانو ساختار از طريق الكتروريسي و مطالعه رفتار حسگري و استخراجي آنها
  استاد راهنما: نادر علیزاده مطلق
  نام دانشجو: علیرضا اکبری نژاد
  مقطع : دکتری
  رشته :شیمی تجزیه
  تاریخ دفاع: 12/4/96
 7. عنوان: تحليل هندسي وجنبشي پهنه هاي گسلي منطقه آزاد كوه در البرز مركزي
  استاد راهنما: دکتر علی یساقی
  نام دانشجو: محمد اکبر براتی
  مقطع :کارشناسی ارشد
  رشته :زمین شناسی تکتونیک
  تاریخ دفاع: 11/4/96
14 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1829